Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor

Secţia Română - Regiunea Sibiu

Ofițeri de poliție din Germania se află în

Polițiști din Germania participă la un stagiu de pregătire în judeţul Sibiu.

Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor (I.P.A.), prin secţia română şi cea simila­ră din Germania, derulează un program de schimb de experienţă. În cadrul aces­tuia, poliţişti din cele două ţări efectuează stagii de pre­gătire profesională recipro­ce. Aceştia participă, toto­dată, la activităţi turistice, culturale şi de relaxare. În perioada 25 septembrie - 1 octombrie, I.P.A. Saar- brucken Germania a organi­zat deplasarea ofiţerilor de poliţie Walter Follmann şi Nikolaus Stoller, pentru efec­tuarea unui schimb de ex­perienţă în judeţul Sibiu. Prima parte a stagiului se desfăşoară în zona Mediaş, iar ulterior la Sibiu.

Activităţi variate

Cei doi poliţişti din Ger­mania au participat la o se­rie de activităţi profesiona­le alături de colegii români, pe linie de poliţie judicia­ră, ordine publică, poliţie rutieră şi criminalistică. Aceştia au avut ocazia să cunoască beneficiile apei sărate de la complexul Ex- pro Bazna, istoricul stabili­rii saşilor în Transilvania, valorile culturale create de aceştia în zonă, dar şi coabitarea cu românii timp de câteva secole. „Sala I.P.A. găzduită de mai mulţi ani la Muzeul Municipal Mediaş, care prezintă uniforme de poliţie, caschete, steaguri, fanioane, materiale criminalistice, însemne I.P.A., a prilejuit o cunoaştere a modului de colonizare a populaţiei germane în Transilvania prin frumoasa prezentare a istoricului Viorel Ştef, un vechi şi constant prieten al asociaţiei. De asemenea, situl istoric de la Alma Vii a constituit o adevarată revelaţie pentru multiculturalitatea acestei zone. Pentru anul viitor, se preconizează cunoaşterea celor două localităţi, Schengen şi Prumm, unde au fost semnate cele două importante tratate ale Uniunii Europene, care vizează multe facilităţi pentru activitatea de poliţie, situate la câţiva kilometri de Saarbrucken, cu largi implicaţii profesionale“, a precizat Marian Dorin Dumbrean, preşedinte I.P.A. Regiunea Sibiu.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Doriţi să deveniţi membru?