Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor

Secţia Română - Regiunea Sibiu

Adunare generala de dare de seama - decembrie 2018

 
        

   ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A
   POLIŢIŞTILOR-SECŢIA ROMÂNĂ             Nr. 18134  din 18.12.2018
REGIUNEA  1 SIBIU                       
                                        
 

 

                              Către,

Serviciul _______toate serviciile________    

Poliţia _______toate subunitățile________

                              - domnului  şef -

                             (în atenţia tuturor  membri  I.P.A. - Regiunea 1 Sibiu)

 

          Vă informăm că I.P.A. Regiunea 1 Sibiu, asociaţie  neguvernamentală şi  non-profit, cu personalitate juridică  înscrisă în Registrul  Asociaţiilor şi Fundaţiilor din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor  Publice Sibiu, sub nr. 1583 din 07.12.2004, înfiinţată în baza O.G. nr. 26/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005, este participantă activă în cadrul programelor naţionale şi internaţionale  ale “International Police Association” care, sub deviza “Servo Per Amikeco” – Servicii prin prietenie -, derulează activităţi culturale, sociale, sportive sau asociative internaţionale.

          Pentru realizarea dezideratelor propuse prin Statutul  asociaţiei este necesar ca organizarea  şi derularea activităţilor specifice să se  efectueze în conformitate cu prevederile statutare şi  cu hotărârile Comitetului Executiv Naţional.

            În acest sens s-a hotărât ca la data de 21.12.2018 la ora 11:00 la nivelul Regiunii 1 Sibiu, să aibă loc şedinţa Adunării generale de dare de seamă a Asociaţiei.

          Întâlnirea va avea loc în Sala Mare de ședințe de la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu.

          Pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii, vă rog să informaţi în timp util şi să asiguraţi prezenţa unui număr de 1/5 reprezentanţi membrii I.P.A. din cadrul subunităţii dvs., care să participe la această activitate.

          Rugăm ca prezenta informare să fie adusă şi la cunoştinţa membrilor I.P.A. din mediul rural, arondaţi subunităţii dvs.

Pentru alte amănunte rugăm să ne contactaţi la adresa de secretariat a asociaţiei, la numărul de telefon 0269 208207, 0733346742 (interior 20007); persoană de contact  Cms. Radomir Horia

 

           Cu  stimă!

           

           Preşedinte

DUMBREAN MARIAN                  SERVO  PER  AMIKECO!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Doriţi să deveniţi membru?