Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor

Secţia Română - Regiunea Sibiu

Adunare generala de alegeri a Asociatiei

   ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A
   POLIŢIŞTILOR-SECŢIA ROMÂNĂ                                                                                            Nr. 18014  din 02. 02.2018
REGIUNEA  1 SIBIU                                
                                        

 

                              Către,

Serviciul _______toate serviciile________    

Poliţia _______toate subunitatile________

                              - domnului  şef -

                             (în atenţia cadrelor de poliţie  membrii I.P.A. - Regiunea 1 Sibiu -)

 

          Vă informăm că I.P.A. Regiunea 1 Sibiu, asociaţie  neguvernamentală şi  non-profit, cu personalitate juridică  înscrisă în Registrul  Asociaţiilor şi Fundaţiilor din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor  Publice Sibiu, sub nr. 1583 din 07.12.2004, înfiinţată în baza O.G. nr. 26/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005, este participantă activă în cadrul programelor naţionale şi internaţionale  ale “International Police Association” care, sub deviza “Servo Per Amikeco” – Servicii prin prietenie -, derulează activităţi culturale, sociale, sportive sau asociative internaţionale.

          Pentru realizarea dezideratelor propuse prin Statutul  asociaţiei este necesar ca organizarea  şi derularea activităţilor specifice să se  efectueze în conformitate cu prevederile statutare şi  cu hotărârile Comitetului Executiv Naţional.

            În acest sens s-a dispus, de către Comitetul Executiv Naţional al I.P.A. Secţia Română, în baza art. 21 din Statutul Asociaţiei, ca la data de 06.03.2018  la ora 12:00 la nivelul Regiunii 1 Sibiu să aibă loc şedinţa Adunării Generale de alegeri a Asociaţiei.

          Pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii, vă rog să informaţi în timp util şi să asiguraţi prezenţa unui număr cât mai mare de reprezentanţi membrii I.P.A. din cadrul subunităţii dvs., care să participe la această activitate organizată a asociaţiei noastre.

          Pe ordinea de zi, vor fi dezbătute următoarele:

Darea de seamă a Comitetului Executiv Regional pe perioada 2014-2018.
Prezentarea metodologiei nr. 2350 din 12.06.2014 privind desfășurarea alegerilor.
Desfășurarea alegerilor pentru funcțiile de : Președinte, Secretar, Trezorier, Vicepreședinte A, Vicepreședinte B și Comisia de Cenzori.
Diverse.

          Rugăm ca prezenta informare să fie adusă şi la cunoştinţa membrilor I.P.A. din mediul rural, arondaţi subunităţii dvs.

Pentru alte amănunte rugăm să ne contactaţi la adresa de secretariat a asociaţiei, la numărul de telefon 0269 208230,  (interior 20030); persoană de contact  Cms. Radomir Horia

 

           Cu  stimă!

           

           Preşedinte

DUMBREAN MARIAN                  SERVO  PER  AMIKECO!

http://www.ipa1sibiu.ro/images/uploads/comunicate/Convocator_Adunare_Generala_Alegeri_CER_06martie_2018-.pdf

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Doriţi să deveniţi membru?