Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor

Secţia Română - Regiunea Sibiu

Anunt - Adunare Genrala de Alegeri

   ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A
   POLIŢIŞTILOR-SECŢIA ROMÂNĂ                   Nr. 22000 din 18.01.2022
        REGIUNEA  1 SIBIU                                
                                        

                              Către,

 - toți membrii I.P.A. - Regiunea 1 Sibiu -

 

          Vă informăm că I.P.A. Regiunea 1 Sibiu, asociaţie  neguvernamentală şi  non-profit, cu personalitate juridică  înscrisă în Registrul  Asociaţiilor şi Fundaţiilor din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor  Publice Sibiu, sub nr. 1583 din 07.12.2004, înfiinţată în baza O.G. nr. 26/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005, este participantă activă în cadrul programelor naţionale şi internaţionale  ale “International Police Association” care, sub deviza “Servo Per Amikeco” – Servicii prin prietenie -, derulează activităţi culturale, sociale, sportive sau asociative internaţionale.

          Pentru realizarea dezideratelor propuse prin Statutul  asociaţiei este necesar ca organizarea  şi derularea activităţilor specifice să se  efectueze în conformitate cu prevederile statutare şi  cu hotărârile Comitetului Executiv Naţional.

            În acest sens s-a hotărât, în baza art. 21 din Statutul Asociaţiei, ca la data de 22.02.2021  la ora 12:00 la nivelul Regiunii 1 Sibiu să aibă loc şedinţa Adunării Generale de Alegeri a Asociației. Ședința va avea loc, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu în sala mare de ședințe.

          Pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii, vă rog să informaţi în timp util şi să asiguraţi prezenţa unui număr cât mai mare de reprezentanţi membrii I.P.A. din cadrul subunităţii dvs., care să participe la această activitate organizată a asociaţiei noastre.

          Pe ordinea de zi, vor fi dezbătute următoarele:

Darea de seamă a Comitetului Executiv Regional pe perioada 2018-2021.
Prezentarea metodologiei nr. 6840 din 06.04.2020 privind desfășurarea alegerilor.
Desfășurarea alegerilor pentru funcțiile de : Președinte, Secretar, Trezorier, Vicepreședinte A, Vicepreședinte B și Comisia de Cenzori. Termenul de depunere a candidaturilor pentru aceste funcții este 05.02.2022.
Diverse.

         Pentru alte amănunte rugăm să ne contactaţi la adresa de secretariat a asociaţiei, la numărul de telefon 0269 208207 (interior 20007), persoană de contact  Cms.-șef Radomir Horia

         

 Cu  stimă!

           

           Preşedinte

DUMBREAN MARIAN                  SERVO  PER  AMIKECO!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Doriţi să deveniţi membru?