Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor

Secţia Română - Regiunea Sibiu

Asociația Internațională a Polițiștilor – Sectia Română -  Regiunea Sibiu

 

COMUNICAT

 

Asociația noastră desfășoară activități în conformitate cu Statutul IPA Secția Română (aici).

 

Între atributile asociatiei in art 10 sunt prevazute:

lit.a -organizarea de...competiții sportive...
lit.e-acceptarea si acordarea de donații, cadouri,sponsorizări sau ajutoare,în bani ori bunuri
lit.g -înlesnirea obținerii unor facilitati ptr.membrii  I.P.A. prin încheierea și derularea unor contracte cu persoane fizice sau juridice

art.13 -Membrii de drept pot fi de drept aparținând serviciului de poliție sau de drept acceptați.

   

Anual activitățile propuse  sunt analizate de Comitetul Executiv și aprobate de Adunarea generală.

 

Programul de activități a fost publicat pe site si in Revista IPA JURNAL publicație a I.P.A.Sibiu.

 

Pe lângă activități profesionale (seminar la centrul Studii dela Gimborn Germania), culturale (spectacole cu Cenaclul Lumina Lina), gastronomice (concursuri gastronomice in Ungaria si Romania ) au fost organizate și activități sportive. Echipe formate din membrii asociatiei au participat la turnee de minifotbal organizate de I.P.A.Polonia la Varșovia, I.P.A.Olanda la Eibergen, I.P.A.Bihor la Felix etc.

 

Documentele financiare care au fost întocmite si înregistrate la nivelul Trezorierei asociatiei au fost predate organelor de cercetare conform dispoziției Parchetului, iar în funcție de cercetările în cauză vom depune toate documentele solicitate.

 

Activitățile pentru care se desfasoara cercetări asupra agenților de poliție rutieră din cadrul I.P.J. Sibiu nu au fost cunoscute sau  acceptate de C.Ex.R. .În adunările generale s-a accentuat faptul că I.P.A.este o asociație nonprofit care trebuie să respecte prevederile legale , iar membrii activi in serviciu trebuie să respecte statutul funcționarului de poliție.

 

Cazul fiind in cercetare vom colabora cu organele abilitate pentru stabilirea adevărului.

 

Comitetul Executiv Regional al IPA Regiunea Sibiu

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Doriţi să deveniţi membru?